Intekhabe Sukhan

Loading the player...
VIEWS:
3536
ADDED:
11 Sep, 2008
SYNOPSIS:

Yahee Naoi Bashar Ke Vaste Takdeeray Yazdanee

Kalaam: Abdus Salam Islam

Voice: Mukaram Tariq shaib

OTHER VIDEOS FOR ALLAH-O-AKBAR